in بازار بورس

پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”

پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”
سهامدران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سود سهام 95 خود را از روز شنبه دریافت خواهند کرد.

پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”

سهامدران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سود سهام 95 خود را از روز شنبه دریافت خواهند کرد.
پرداخت سود سهام سال 95 “وصندوق”

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *