افزایش بیش از 6 هزار و 286 میلیارد ریالی ارزش بازار “وصندوق”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 معادل 6 هزار و 286 میلیارد و 973 میلیون ریال افزایش یافت.

سیستم اطلاع رسانی

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author