in بازار بورس

“اخزا4” متوقف شد/معامله بیش از 3 هزار میلیارد ریال ورقه بهادار در بازارهای فرابورس

“اخزا4” متوقف شد/معامله بیش از 3 هزار میلیارد ریال ورقه بهادار در بازارهای فرابورس

“اخزا4” متوقف شد/معامله بیش از 3 هزار میلیارد ریال ورقه بهادار در بازارهای فرابورس

“اخزا4” متوقف شد/معامله بیش از 3 هزار میلیارد ریال ورقه بهادار در بازارهای فرابورس

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *