پیشنهاد افزایش 23 برابری سرمایه “وگردش”

پیشنهاد افزایش 23 برابری سرمایه “وگردش”
بانک گردشگری پیشنهاد افزایش سرمایه 13 هزار و 800 میلیارد ریالی، معادل 230 درصد، را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.

پیشنهاد افزایش 23 برابری سرمایه “وگردش”

بانک گردشگری پیشنهاد افزایش سرمایه 13 هزار و 800 میلیارد ریالی، معادل 230 درصد، را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.
پیشنهاد افزایش 23 برابری سرمایه “وگردش”

label, , , , , , , , , , ,

About the author