بازگشت “کسرا” به بورس پس از 21 ماه

بازگشت “کسرا” به بورس پس از 21 ماه
ر مبنای نامه شفاف سازی “کسرا” که طی 16 فروردین ماه جاری روی سامانه کدال منتشر شد، مدیران این مجموعه پس از سکوت 21 ماهه خود توضیحات لازم را در هشت بند پیرامون معامله سهام مدیریتی شرکت در خارج از سامانه معاملات و انتقال بدهی سهامدار عمده به حساب شرکت ارائه کردند تا نماد معاملاتی “کسرا” به تابلوی معاملات بورس باز گردد.

بازگشت “کسرا” به بورس پس از 21 ماه

ر مبنای نامه شفاف سازی “کسرا” که طی 16 فروردین ماه جاری روی سامانه کدال منتشر شد، مدیران این مجموعه پس از سکوت 21 ماهه خود توضیحات لازم را در هشت بند پیرامون معامله سهام مدیریتی شرکت در خارج از سامانه معاملات و انتقال بدهی سهامدار عمده به حساب شرکت ارائه کردند تا نماد معاملاتی “کسرا” به تابلوی معاملات بورس باز گردد.
بازگشت “کسرا” به بورس پس از 21 ماه

بک لینک رنک 4

label, , , , , , , , , , , ,

About the author