in بازار بورس

“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود

“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 تنها خریدار تعدادی از سهام شرکتهای بورسی بود.

“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 تنها خریدار تعدادی از سهام شرکتهای بورسی بود.
“ثمسکن” طی یک ماه فقط خریدار بود
(“false”===a.adult

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *