شفاف‌سازی پیش بینی درآمد “ستران”

شفاف‌سازی پیش بینی درآمد “ستران”
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سیمان تهران با ارسال نامه ای به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 این شرکت توضیحاتی ارایه کرد.

شفاف‌سازی پیش بینی درآمد “ستران”

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سیمان تهران با ارسال نامه ای به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 این شرکت توضیحاتی ارایه کرد.
شفاف‌سازی پیش بینی درآمد “ستران”

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author