پیشنهاد افزایش سرمایه “خپارس”

پیشنهاد افزایش سرمایه “خپارس”
هیأت مدیره شرکت پارس خودرو افزایش سرمایه شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.

پیشنهاد افزایش سرمایه “خپارس”

هیأت مدیره شرکت پارس خودرو افزایش سرمایه شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.
پیشنهاد افزایش سرمایه “خپارس”

خرید بک لینک

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author