تکذیب یک شایعه/ علت توقف نماد معاملاتی “شپترو”

بحث دریافت غرامت شرکت پتروشیمی آبادان از شرکت های خارجی طرف قراداد ناشی از لغو همکاری طی دوره اعمال تحریم های بین المللی به هیچ وجه صحت ندارد.

مد روز

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author