برنامه های “کفرا” برای اجرای برنامه افزایش سرمایه/ بهره برداری از پروژه کوره تونلی

این مجموعه طی سال جاری همچون بسیاری از شرکت های هم گروه با مشکلات و موانعی مواجه شده و به دلیل وضعیت نامناسب شرکت های متقاضی محصولات تولیدی همچون شرکت های فولادی و سیمانی با مشکل کمبود نقدینگی روبرو شده است.

اخبر جهان

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author