“هیات داوری بازار اوراق بهادار” منتشر شد

“هیات داوری بازار اوراق بهادار” منتشر شد
هیات داوری بازار اوراق بهادار، با تکیه بر مباحث حقوقی و قانونی، تلاش می‌کند با توجه به فقدان آیین دادرسی ویژه برای هیات داوری، به نوعی تشکیلات، صلاحیت و نحوه انجام وظیفه قانونی هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار توصیف و حتی‌المقدور مسیر قانونی احقاق حقوق قانونی فعالان بازرار سرمایه تبیین شود.

“هیات داوری بازار اوراق بهادار” منتشر شد

هیات داوری بازار اوراق بهادار، با تکیه بر مباحث حقوقی و قانونی، تلاش می‌کند با توجه به فقدان آیین دادرسی ویژه برای هیات داوری، به نوعی تشکیلات، صلاحیت و نحوه انجام وظیفه قانونی هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار توصیف و حتی‌المقدور مسیر قانونی احقاق حقوق قانونی فعالان بازرار سرمایه تبیین شود.
“هیات داوری بازار اوراق بهادار” منتشر شد

بک لینک رنک 8

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author