in بازار بورس

گل گهر از مراکز صنعتی افتخارآمیز کشور است

گل گهر از مراکز صنعتی افتخارآمیز کشور است
حسن روحانی با بیان اینکه امروز در زنجیره تولید فولاد چهاردهمین کشور دنیا هستیم، تأکید کرد: باید گام به گام در بخش‌های مختلف راه توسعه و پیشرفت را بپیماییم.

گل گهر از مراکز صنعتی افتخارآمیز کشور است

حسن روحانی با بیان اینکه امروز در زنجیره تولید فولاد چهاردهمین کشور دنیا هستیم، تأکید کرد: باید گام به گام در بخش‌های مختلف راه توسعه و پیشرفت را بپیماییم.
گل گهر از مراکز صنعتی افتخارآمیز کشور است

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *