in بازار بورس

گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد

گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد
بانک صادرات بعد از برگزاری مجمع به عنوان گام نخست بازگشایی نماد و پس از آن با انتشار صورت های مالی صاحبان سهام خود بزرگترین تحول در زمینه رفع محدودیت های معاملاتی این شرکت در تالار شیشه ای را به وجود آورد.

گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد

بانک صادرات بعد از برگزاری مجمع به عنوان گام نخست بازگشایی نماد و پس از آن با انتشار صورت های مالی صاحبان سهام خود بزرگترین تحول در زمینه رفع محدودیت های معاملاتی این شرکت در تالار شیشه ای را به وجود آورد.
گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *