in بازار بورس

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد
در این هفته حجم معاملات 4220 میلیون سهم و ارزش آن 9894 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب 41 درصد و 50 درصد کاهش داشته است.

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد

در این هفته حجم معاملات 4220 میلیون سهم و ارزش آن 9894 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب 41 درصد و 50 درصد کاهش داشته است.
گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *