in بازار بورس

نفت پارس زنگ شروع معاملات را نواخت

نفت پارس زنگ شروع معاملات را نواخت
مراسم نمادین زنگ معاملات سالروز عرضه اولیه سهام شرکت نفت پارس، امروز در بورس تهران برگزار شد. بر همین اساس زنگ شروع معاملات امروز بورس را حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل ابن شرکت به صدا درآورد.

نفت پارس زنگ شروع معاملات را نواخت

مراسم نمادین زنگ معاملات سالروز عرضه اولیه سهام شرکت نفت پارس، امروز در بورس تهران برگزار شد. بر همین اساس زنگ شروع معاملات امروز بورس را حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل ابن شرکت به صدا درآورد.
نفت پارس زنگ شروع معاملات را نواخت

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *