in تالار بورس

عرضه بیش از ۳۴ هزار تن گندم در تالار محصولات کشاورزی

عرضه بیش از ۳۴ هزار تن گندم در تالار محصولات کشاورزی
۱۷۰ تن عدس درشت، ۵ هزار و ۷۵۰ تن شکرسفید، یک هزار تن روغن خام، ۱۳۱ هزار قطعه جوجه یک روزه امروز در تالار محصولات کشاورزی عرضه می شود.

عرضه بیش از ۳۴ هزار تن گندم در تالار محصولات کشاورزی

۱۷۰ تن عدس درشت، ۵ هزار و ۷۵۰ تن شکرسفید، یک هزار تن روغن خام، ۱۳۱ هزار قطعه جوجه یک روزه امروز در تالار محصولات کشاورزی عرضه می شود.
عرضه بیش از ۳۴ هزار تن گندم در تالار محصولات کشاورزی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *