in بازار بورس

رشد آسیایی ها به مدد ژاپن

با کاهش قیمت ین در بازارهای آسیایی و اقدام بانک مرکزی ژاپن برای کاهش نرخ بهره به منظور حمایت از اقتصاد این کشور، بازارهای آسیایی به خصوص ژاپنی با روند صعودی شاخص ها مواجه شدند.

اخبار

شهرداری

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *