in بازار بورس

دو بلوک سرمایه‌گذاری مجاب و بیمه اتکایی امین عرضه می‌شود

دو بلوک سرمایه‌گذاری مجاب و بیمه اتکایی امین عرضه می‌شود
هشتم و نهم اسفندماه دو عرضه عمده در بازارهای سوم و دوم فرابورس ایران روی میز فروش می‌رود که قیمت پایه هر سهم بیمه اتکایی امین معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد خواهد بود؛ البته به شرطی که مبلغ آن کمتر از هزار و 432 ریال نباشد.

دو بلوک سرمایه‌گذاری مجاب و بیمه اتکایی امین عرضه می‌شود

هشتم و نهم اسفندماه دو عرضه عمده در بازارهای سوم و دوم فرابورس ایران روی میز فروش می‌رود که قیمت پایه هر سهم بیمه اتکایی امین معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد خواهد بود؛ البته به شرطی که مبلغ آن کمتر از هزار و 432 ریال نباشد.
دو بلوک سرمایه‌گذاری مجاب و بیمه اتکایی امین عرضه می‌شود

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *