in بازار بورس

دلار 4000 تومان شد

دلار 4000 تومان شد
روند صعودی قیمت ارز در بازار آزاد در حالی از ماه گذشته آغاز شده که با تداوم این روند، قیمت دلار به محدوده 4000 تومان رسید.

دلار 4000 تومان شد

روند صعودی قیمت ارز در بازار آزاد در حالی از ماه گذشته آغاز شده که با تداوم این روند، قیمت دلار به محدوده 4000 تومان رسید.
دلار 4000 تومان شد

Related Posts

Written By: