in بورس تهران

حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی

حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی
بورس تهران از ابتدای سال تاکنون به غیر از دوره های آموزشی و حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در جهت چاپ کتابچه، کتاب و جزوات آموزشی و ماهنامه اقداماتی را انجام داده است.

حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی

بورس تهران از ابتدای سال تاکنون به غیر از دوره های آموزشی و حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در جهت چاپ کتابچه، کتاب و جزوات آموزشی و ماهنامه اقداماتی را انجام داده است.
حمایت بورس تهران از 54 پایان نامه و طرح پژوهشی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *