in بورس تهران

تغییر مالکیت 898 میلیون برگه دارایی مالی در بورس تهران

تغییر مالکیت 898 میلیون برگه دارایی مالی در بورس تهران
در معاملات امروز سرمایه گذاران بورس تهران بیش از 898 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 3 هزار و 327 میلیارد ریال بود و در 69 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

تغییر مالکیت 898 میلیون برگه دارایی مالی در بورس تهران

در معاملات امروز سرمایه گذاران بورس تهران بیش از 898 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 3 هزار و 327 میلیارد ریال بود و در 69 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
تغییر مالکیت 898 میلیون برگه دارایی مالی در بورس تهران
MIT License

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *