ترافیک عرضه‌های اولیه در «فرابورس»

ترافیک عرضه‌های اولیه در «فرابورس»
بررسی روند عرضه‌های اولیه نشان از جذابیت بالای این موضوع برای فعالان بورس دارد. در این راستا بارها شاهد بوده‌ایم سهامداران با اشتیاق به خرید سهام شرکت‌هایی که برای اولین‌بار و بعضا با قیمت‌های مناسب وارد بازار می‌شوند، اقدام کرده‌اند و در بیشتر موارد نیز چند روز پس از عرضه نیز بازدهی مناسبی را از این محل کسب می‌کردند.

ترافیک عرضه‌های اولیه در «فرابورس»

بررسی روند عرضه‌های اولیه نشان از جذابیت بالای این موضوع برای فعالان بورس دارد. در این راستا بارها شاهد بوده‌ایم سهامداران با اشتیاق به خرید سهام شرکت‌هایی که برای اولین‌بار و بعضا با قیمت‌های مناسب وارد بازار می‌شوند، اقدام کرده‌اند و در بیشتر موارد نیز چند روز پس از عرضه نیز بازدهی مناسبی را از این محل کسب می‌کردند.
ترافیک عرضه‌های اولیه در «فرابورس»

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author