in قیمت بورس

تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار

تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار
در پایان معاملات شاخص کل متاثر از معاملات منفی نمادهای کچاد، فملی و آپ با افت حدود 106 واحدی به 97,927 واحد رسید که در این بین نمادهای فولاد و پارسان بیشترین تاثیر مثبت را ایجاد کردند.

تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار

در پایان معاملات شاخص کل متاثر از معاملات منفی نمادهای کچاد، فملی و آپ با افت حدود 106 واحدی به 97,927 واحد رسید که در این بین نمادهای فولاد و پارسان بیشترین تاثیر مثبت را ایجاد کردند.
تأثیر افت قیمت های جهانی بر بازار

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *