in بازار بورس

بورس های جهان قرمز شدند

بورس های جهان قرمز شدند
بازارهای ژاپن بیشترین میزان افت را نسبت به دیگر کشورهای آسیایی تجربه کردند و نسبت به سال 2013 بدترین روند معاملاتی را تجربه کردند و نسبت به دو هفته گذشته 12 درصد افت داشتند.

بورس های جهان قرمز شدند

بازارهای ژاپن بیشترین میزان افت را نسبت به دیگر کشورهای آسیایی تجربه کردند و نسبت به سال 2013 بدترین روند معاملاتی را تجربه کردند و نسبت به دو هفته گذشته 12 درصد افت داشتند.
بورس های جهان قرمز شدند

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *