in سازمان بورس

برگزاری همایش رایگان دوره MBA بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار – دانشگاه خوارزمی

مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی از برگزاری همایش رایگان دوره MBA بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.

cars

باران فیلم

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *