in کارگزاری بورس

اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده

اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده
هر برگه از این اوراق نماینده 5 میلیون ریال تسهیلات خواهد بود . این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان “حساب سپرده ممتاز” اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده

هر برگه از این اوراق نماینده 5 میلیون ریال تسهیلات خواهد بود . این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان “حساب سپرده ممتاز” اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.
اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *