in بورس سهام

انجام معامله بلوکی در سه نماد بانکی/ تقابل دو گروه از سهامداران

طی ساعات میانی معاملات امروز معامله بلوکی در نمادهای “وبصادر”، “وتجارت” و “وبملت” انجام شد و بدین ترتیب بیش از دو میلیارد و 200 میلیون سهم بانک صادرات با قیمت 1026 ریال معامله شد و حدود 782 میلیون سهم بانک ملت به قیمت 2251 ریال در بازار عمده به فروش رسید و در نهایت حدود یک میلیارد سهم بانک تجارت با قیمت 1203 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دانلود فیلم جدید

نخبگان

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *