in بازار بورس

ادامه اقبال در گروه خودرویی

ادامه اقبال در گروه خودرویی
طی دادوستدهای امروز، نماد پترول در کنار نماد تازه وارد شوینده با صف خرید در گروه های اکثرا متعادل و مثبت شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها سپری شدند. نماد ونفت متعادل و مثبت و نماد زاگرس پس از انتشار تعدیل مثبت 35 درصدی، با رشد 3 درصدی به گردونه دادوستدها بازگشتند.

ادامه اقبال در گروه خودرویی

طی دادوستدهای امروز، نماد پترول در کنار نماد تازه وارد شوینده با صف خرید در گروه های اکثرا متعادل و مثبت شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها سپری شدند. نماد ونفت متعادل و مثبت و نماد زاگرس پس از انتشار تعدیل مثبت 35 درصدی، با رشد 3 درصدی به گردونه دادوستدها بازگشتند.
ادامه اقبال در گروه خودرویی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *