in بازار بورس

اخزا 614 فردا عرضه می شود

اخزا 614 فردا عرضه می شود
اسناد خزانه اسلامی در نماد اخزا 614 با سررسید بیست و شش‌ماهه (16 دی ماه 98) به تعداد 10 میلیون و 374 هزار و 30 ورقه که در نیمه آبان امسال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافته، یکشنبه 15 بهمن‌ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه می شود.

اخزا 614 فردا عرضه می شود

اسناد خزانه اسلامی در نماد اخزا 614 با سررسید بیست و شش‌ماهه (16 دی ماه 98) به تعداد 10 میلیون و 374 هزار و 30 ورقه که در نیمه آبان امسال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافته، یکشنبه 15 بهمن‌ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه می شود.
اخزا 614 فردا عرضه می شود

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *