in بازار بورس

ابطال بخشی از معاملات سایپا/ دستورهای بالاتر از دامنه حذف شد

صحرایی پیرامون علت حذف صف خرید حدود 830 میلیونی و بر هم خوردن ترتیب خریداران حاضر در صف گفت: صف خریداران به هیچ عنوان حذف نشده؛ بلکه به دلیل ممنوع شدن نماد جهت ابطال بخشی از معاملات برای لحظاتی تنها از دید سرمایه گذاران پنهان شد.

bluray movie download

باران دانلود

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *